onsdag 4 juli 2012

Vi låter unga ledare ta plats

Sverige har lägst antal unga chefer inom EU. Och då räknas man ändå som ung chef upp till en ålder av 35 år. Men varför är det så? Vill inte unga vara chefer eller får de helt enkelt inte chansen? Det var frågan vi ställde oss inför dagens seminarium om ungt ledarskap. Ett seminarium som arrangerades av Scouterna i samarbete med Ledarna.

140 personer dök upp för att diskutera och reflektera över varför läget ser ut som det gör i Sverige. I panelen fanns Klara Adolphsson, ledarskapsexpert på Ledarna med fokus på unga chefer, Kenneth Bengtsson, ordförande Svenskt Näringsliv, Linda Wallberg, kursledare Scouterna, Karl Schultz, senior vice president Telia Sonera, Jeannette Mikkelsen, utvecklingsledare Åtvidabergs kommun, Cecilia Åkerblom, doktor inom ledarskap KTH, Milad Mohammadi, projektledare fryshuset. Seminariet modererades av Cina Staron.

Vi fick bland annat veta att 74 % av Sveriges chefer har varit engagerade inom ideell sektor och att en femtedel av alla chefer i Sverige har varit scouter. Linda Wallberg poängterade vikten av att värdesätta och uppmärksamma ungas ideella engagemang och erfarenheter. Hon kunde själv konstatera att hon aldrig fått det arbete hon idag har på Utrikesdepartementet om det inte varit för hennes ideella engagemang.

Ledarskapsforskaren Cecilia Åkerblom kunde berätta om vikten av ett mer känslo- och värdebaserat ledarskap, något praktik och erfarenhet kan ge. En kunskap minst lika viktig som den teoretiska referensram och förmåga till strategisk omvärldsanalys som universiteten erbjuder.

Avslutningsvis lyfte Milad Mohammed fram tre saker att tänka på vad gäller ungt ledarskap: Att se lösningar istället för problem och se unga som en möjlighet, ändra perspektiv och lära unga agera. Det är lätt att förbise ungas engagemang och se problem i den låga åldern istället för att se allt de kan bidra med i en organisation.

Reaktionerna från seminariet har inte låtit vänta på sig. Scouternas Twitterflöde fylldes av positiva kommentarer om allt från pausgympa till en duktig och påläst moderator. Extra glada blev vi såklart över att höra uppskattande ord om att Scouternas seminarium varit det bästa under hela Almedalsveckan! Tack till alla som kom!

Vi fortsätter prata ledarskap och andra viktiga frågor ända fram till och med fredag. Följ oss gärna på Twitter (@Scouterna) där vi turas om att kommentera våra upplevelser från politikerveckan på Gotland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.